Tag Archives: fattighuset

Kryper till fattighuset…

Warning: Illegal string offset 'filter' in /customers/4/b/d/bjornthoren.se/httpd.www/blogg/wp-includes/taxonomy.php on line 1442

Det låter så fruktansvärt bra och metoden för alliansregeringen att få ut sitt budskap är nästan otäckt pedagogiskt och kan liknas med en VD som visar vägen med hela handen för sina anställda. Den största skillnaden mellan en VD på ett företag och alliansen är att en VD pekar åt det håll han/hon vill att de anställda ska styra företaget medan regeringen alltför ofta pekar åt det ena hållet samtidigt som de börjar marschera åt motsatt håll. När det handlar om våra sjuka, barn, äldre och funktionsnedsatta medborgare är det tydligen viktigare att säga populära saker som folket vill höra än att stå för sin politik och motivera varför man inte vill satsa på dessa områden, varför man hellre ger ännu mer pengar till de som redan har pengar än att se till att sjuka, barn, äldre och funktionsnedsatta återigen ska kunna leva ett gott liv även om de inte kan arbeta.

Så här kan det låta när regeringen presenterade en strategi för funktionshinderpolitiken, den 16 juni 2011.

Regeringen presenterar en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige under 2011–2016. Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren. Grunden för funktionshinderspolitiken finns i den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare (prop. 1999/2000:79). Med handlingsplanen beslutade riksdagen dels om målen för funktionshinderspolitiken och dels inriktningen av arbetet inom funktionshinderspolitiken. I den tredje och sista uppföljningen av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (skr. 2009/10:166) tydliggjorde regeringen att målen för funktionshinderspolitiken och inriktningen ska ligga fast; en samhällsgemenskap som grund, ett samhälle som utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället och jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, män och kvinnor med funktionsnedsättning. De nationella målen är ständigt aktuella och har ingen bortre tidsgräns. Inriktningen på arbetet är även i fortsättningen att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning, att förebygga och bekämpa diskriminering samt att skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande. (texten tagen från www.regeringen.se)

En femårig strategi för funktionshinderpolitiken

Regeringen presenterade i dag en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken under 2011-2016. Strategin presenterar politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser och hur resultaten ska följas upp inom nio prioriterade områden, bland annat arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken, socialpolitiken och transportpolitiken.

Områden som strategin berör

I strategin anger regeringen inriktningen av insatserna inom de prioriterade områdena. Inom respektive område identifieras på detta vis de åtgärder som är strategiskt viktiga för att inriktningsmålen ska kunna nås.

De insatser som redovisas i strategin korresponderar mot inriktningsmålen inom:

  • Arbetsmarknadspolitiken
  • Socialpolitiken
  • Utbildningspolitiken
  • Transportpolitiken
  • IT-politiken
  • Ökad fysisk tillgänglighet
  • Rättsväsendet
  • Folkhälsopolitiken
  • Kultur, medier och idrott

Utöver dessa områden redovisas även insatserna inom konsumentpolitiken. (Texten hämtad från www.alliansen.se)

För egen del har jag varit beroende av samhällets skyddsnät sedan 16 års ålder. Men jag har kunnat arbeta halvtid och ibland 75% vilket innebär att motsvarande procent av sjukpensionen sänks. Har jag arbetat 50% har de sänkt min sjukersättning med 50% precis som det ska vara. Men jag har aldrig fattat varför de dessutom var tvungen att sänka bostadstillägget som är en skattefri ersättning på grund av behovet av mycket stora lägenheter eftersom många av oss funkisar har skrymmande hjälpmedel och elrullstolar. Det är inte alltid så att det var bättre förr, speciellt när det handlar om handikapp politiken, men som alliansen har skördat offer sedan år 2006 är både skamligt och oetiskt och är en politik som jag väntade mig utav SD eller liknande partier, inte från våra stora etablerade politiska partier oavsett färg.

För att jag överhuvudtaget ska klara av att överleva idag krävs det av mig att jag kryper till fattighuset och tigger pengar. Men lyssnar vi till alliansregeringen så har allt blivit mycket bättre och skall bli ännu bättre. Hur jag skall tolka det vette fan?

Vad kallas de som ljuger och hittar på så mycket och ofta att de själva tror på deras lögner? Är det politiker

Ha en fortsatt trevlig sommar.

Ta hand om er!
Nalle

 

 

Share Button

Vad är jag värd?

Warning: Illegal string offset 'filter' in /customers/4/b/d/bjornthoren.se/httpd.www/blogg/wp-includes/taxonomy.php on line 1442

I dessa tider då massmedia har fått oss att tänka på fusk och missbruk av skattemedel så fort personlig assistans nämns vill jag säga en sak. Våra lokalpolitiker får själva bestämma hur stor löneökning de är värda. Tänk om vi andra, till exempel jag som sjukpensionär och funktionsnedsatt medborgare och som på grund av detta inte längre kan arbeta och måste förlita mig på försäkringskassan, också fick bestämma sin löneökning. Då skulle jag se till att jag kan betala min hyra och el och de vanligaste räkningarna och ändå ha pengar kvar till mat och kläder.

Även om det finns lagar och regler som politikerna har beslutat om och som handläggarna på till exempel försäkringskassan skall följa finns det ganska stora tolkningsutrymmen för dem att utnyttja. I praktiken innebär det att vår ekonomi, livskvalité, mycket väl kan hänga på om de som bestämmer över våra liv har en bra eller dålig dag på jobbet. Eller hur de mår privat.

I mitt förra inlägg kommenterade riksdagsledamot Agneta Gille (S), vilket jag blev jätteglad över, hon säger: ”Jag har tillsammans med mina (S)-kollegor här i Riksdagen drivit kampen mot regeringen och den otroligt orättvisa politik som idag förs. Vi har inte lyckats, de små borgerliga partierna säger en sak men när det gäller så röstar de med moderaterna i alla fall.
Jag lovar dig att fortsätta kampen och vill tacka för att du skickade ditt blogginlägg till oss.”

Många vet om tackvare att Agneta valde att blogga om sin svåra tid då hon fick bröstcancer och att hon besegrade cancern. Starkt jobbat Agneta. Jag kan bara försöka föreställa mig hur jobbigt det måste ha varit och vilken enorm kraftansträngning som krävdes av Agneta. Men under sin kamp mot sin sjukdom hade hon en stor fördel om jag jämför oss. jag tycker egentligen inte om att jämföra personers olika sjukdomar eller funktionsnedsättningar eftersom vi alla är olika och har olika förutsättningar att gå hel ur kampen. Men den största skillnaden, gissar jag mig till, är att hon inte behövde slåss samtidigt mot stora väderkvarnar och monster som Gohliat för att klara sig ekonomiskt.

Jag är inte unik på något sätt utan det finns många som är i liknande situation som mig och i värre situationer men jag har kämpat de senaste 42 åren mot min fiende, barnreumatismen och det omfattande rörelsehinder som jag fick på köpet, så att säga. Under den vuxna perioden har jag behövt utkämpa ett ekonomiskt krig för att överleva samtidigt som jag skall bemästra min reumatism och funktionsnedsättning med alla hjälpmedel och personlig assistans. Nej, allt är inte skit. Långt därifrån. Mycket är bra i vårt land och många saker har blivit bättre för oss med funktionsnedsättningar. Men mycket har också samtidigt blivit sämre. Mycket, mycket sämre. (Läs mitt förra inlägg..)

En heldel av våra politiker har en sak gemensamt, oavsett politisk färg, vilket är att de ganska ofta saknar erfarenhet av hur verkligheten ser ut för många av oss med funktionsnedsättningar. En annan gemensam nämnare för försäkringskassans handläggare är, har det visat sig vara ganska vanligt om man läser RESURS hemsida, att man tolkar lagar och regler efter interna agendor där handläggare tvingas följa chefens ord för att få en klapp på axeln och höra ett ”bra jobbat!” Eller så blir man omplacerad eller värre..?

Jag känner inte längre igen det land jag älskar och har varit så stolt över. Det har alltid funnits de inom politiken som anser att funkisar som har behov av många timmar personlig assistans lever ett lyxliv rent ekonomiskt. Att vi har det lite för bra också och är inget annat än krav maskiner. Vi är ju trots allt funktionshindrade och då får man räkna med att man inte kan åka kommunalt eller gå i trappor och få allt serverat. Det finns till och med politiker som anser att vi som inte kan arbeta bara är lata och inte vill jobba av bekvämlighet – för det vet ju alla hur svårt det är återgå till jobbet efter avslutad semester.

Mitt liv blev drastiskt mycket bättre när jag fick personlig assistans 1990. (Här är tre länkar till tidigare inlägg om detta ämne.)  Här kommer några till tidigare inlägg. Länk 1 | Länk 2 | Länk 3.

Men sedan den dagen jag fick personlig assistans har samtidigt min privata ekonomi blivit allt sämre och speciellt för den grupp jag tillhör idag. Det vill säga de medborgare som inte kan arbeta på grund av en funktionsnedsättning, sjukdom eller på grund av båda anledningarna. I mitt fall har jag blivit sämre och kan inte längre arbeta och på så sätt påverka min inkomst. Det här vet staten, och även om regeringen som styr just nu är värst så var inte socialdemokraterna mycket bättre dom heller.

Jag vet att jag är tjatigt och upprepar mig men vad fan ska jag göra?
Hur gör man? Eller vad gör man när det är så uppenbart att staten har tagit ställning MOT oss, mot mig – det enskilda fallet. Vad gör man när ens land verkar bry sig mer om hur Sverige uppfattas internationellt än om hur vi har det i verkligheten? LSS och framför allt LASS, det vill säga personlig assistans, ser förbannat bra ut och är fortfarande en unik lag och rättighet. Något vi ska vara stolta över. Men har det verkligen blivit så kallt i vårt underbara land att våra politiker och medborgare inte längre bryr sig ifall den minoritet som jag tillhör kan klara sig ekonomiskt eller inte?

Om vi inte är uppmärksamma kommer de inom kort även att återta den makt vi fick att själva få bestämma över vissa delar i våra liv genom personlig assistans.

Till nästa gång…

Ta hand om er!
Nalle

Share Button