Tag Archives: diskriminering

Fredrik Reinfeldt om välfärdssamhället

Warning: Illegal string offset 'filter' in /customers/4/b/d/bjornthoren.se/httpd.www/blogg/wp-includes/taxonomy.php on line 1442

När jag såg detta inslag blev jag så förbannad och ännu mer rädd för hur framtiden kommer att se ut. Herr statsminister vill inte veta av att det finns människor som är kroniskt sjuka och/eller har funktionsnedsättningar som gör att de inte kan arbeta. För herr Reinfeldt finns vi inte, eller är åtminstone ej värda att finnas till.

Fredrik Reinfeldt, dåvarande MUF ordförande.

Ta hand om er!
Nalle

Share Button

Två viktiga texter

Warning: Illegal string offset 'filter' in /customers/4/b/d/bjornthoren.se/httpd.www/blogg/wp-includes/taxonomy.php on line 1442

Idag när politiker och försäkringskassan gör allt för att förstöra och urholka LASS och personlig assistans vill jag publicera två texter som jag har ”snott” från Stils hemsida. Jag vill sprida dessa texter.

Stils krav för ett bättre Sverige (text 1)

Lagen om rätt till personlig assistans (LSS) är en unik lag som 1994 gjorde det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att leva självständiga liv. Nu är lagen under attack. Vi tycker att år 2010, när till exempel Stockholm utlovats vara världens mest tillgängliga huvudstad, borde vara ett år när politiken syftar framåt. Valåret 2010 borde lyfta fram allas rätt till sitt eget liv, på sina egna villkor. Vi kräver tillgänglighet och möjlighet till utbildning, arbete och föräldraskap. Vi kräver mänskliga rättigheter, helt enkelt.

Individen ska bestämma över sitt liv. När bedömning av personlig assistans sker ska stor hänsyn tas till den enskildes frihet och rätt att själv bestämma över sitt liv.

Respektera den personliga integriteten. Bedömningen av personlig assistans måste göras med respekt för den personliga integriteten. Att klocka toalettbesök i minuter och sekunder är inte acceptabelt.

Lägg ansvaret för den personliga assistansen på staten. En grundförutsättning för att garantera den personliga assistansen för individen är att hela ansvaret läggs på staten.

Bort med 20-timmarsgränsen för grundläggande behov. Oavsett hur stort någons assistansbehov är, ska individen ha rätt till personlig assistans genom staten. Den tjugotimmarsgräns som används idag bygger på ett föråldrat synsätt och slår väldigt hårt mot vissa personer som är i behov av assistans.

Rätt till assistanstid till förfogande. Rätten att ha assistanstid till förfogande måste arbetas in i lagtexten så att inga missförstånd angående detta kan uppstå.

Möjlighet till föräldraskap och arbete. Rättigheten att få personlig assistans för att kunna arbeta eller vara förälder ska arbetas in i lagtexten. Om grundläggande behov ska finnas kvar vid bedömningen av assistans ska arbete och föräldraskap ses som grundläggande behov.

Otillgänglighet är diskriminering. Otillgänglighet ska klassas som diskriminering enligt lagen.

Sveriges skolor ska vara tillgängliga för alla elever. Regeln att friskolor kan neka elever med särskilda behov måste tas bort.

Kräv tillgänglighet vid offentliga upphandlingar. Till exempel ska de tåg som kör på Sveriges järnvägar vara tillgängliga för alla resenärer.

För Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige

——————————————————————————————————–

Krav för ett bättre skydd genom lagen (text 2)

Varje individ måste få bestämma över sitt eget liv. Vid behovsbedömning för personlig assistans ska därför stor hänsyn tas till den enskildes frihet samt dennes rätt att själv bestämma över sitt liv utifrån varje individs unika förutsättningar, behov och intressen. Ett schablon- och schematänkande innebär generalisering och begränsningar i vardagen, något som övriga medborgare inte skulle vara beredda att acceptera. Vår rätt att leva som andra garanteras av skilda FN-konventioner och tilläggsprotokoll som Sverige under åren ratificerat.

Lägg hela ansvaret för den personliga assistansen på staten. En grundförutsättning för att garantera den personliga assistansen är att hela ansvaret läggs på staten.

Bort med 20-timmarsgränsen för de grundläggande behoven.Oavsett hur stort någons assistansbehov är, ska individen ha rätt till personlig assistans genom staten. Den 20- timmarsgräns som tillämpas bygger på en politisk kompromiss som bortser från de assistansbehövandes verklighet. Gränsen om 20 timmar visar sig ofta godtycklig och slumpmässig samtidigt som den slår väldigt hårt mot de individer som inte uppfyller 20-timmars kvoten.

Rätt till assistanstid till förfogande. Rätten att ha assistanstid till förfogande måste inarbetas i lagtexten så att risk för missförstånd undviks.

Rätten till föräldraskap och arbete. Rättigheten att erhålla personlig assistans för att ha ett arbete och/eller vara förälder ska inarbetas i lagtexten. Om grundläggande behov överhuvud ska finnas kvar vid bedömningen av assistans ska också arbete och föräldraskap ingå som grundläggande behov.

Emma Johansson, ordförande, 0707-87 03 95, emma.johansson@stil.se | Jonas Franksson, styrelseledamot, tel 070-990 77 72, jonas.franksson@stil.se

—————————————————————————————————-

Vi måste hela tiden vara på vår vakt för att få behålla det vi engång vunnit. Och det gäller inte bara LSS och LASS utan allt som har med medborgarskap, medmänsklighet, rättigheter och skyldigheter, utanförskap och tillgänglighet samt attityder gentemot personer med funktionsnedsättningar. Vi måste ALLTID ligga minst ett steg före.

Ta hand om er!
Nalle

Share Button
1 2 3 4 7